Prof. Dr. Esra AKGÜL

Prof. Dr. Esra AKGÜL
Prof. Dr. Esra AKGÜL

Biyografi

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Eğitimi mezunu olan Esra Akgül yüksek lisansını Sınıf Öğretmenliği alanında Marmara Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra YÖK doktora bursunu alarak Penn State Üniversitesinde Program ve Öğretim alanında doktorasını tamamlamıştır. Engellilerin özellikle otizmli bireylerin öğrenmesi, kaynaştıma eğitimi ve bağımsızlaşma program ve uygulamaları özel ilgi ve araştırma alanıdır.

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
1999
Eğitim Programları ve Öğretim
Pennsylvanıa State Unıv.

Doktora

1992
İlkokul Sınıf Öğretmenliği
Marmara Üniversitesi

Yüksek Lisans

1989
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi
Boğaziçi Üniversitesi

Lisans

Akademik Unvanlar
2016
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜN.
TEMEL EĞİTİM

PROF.

2012
YILDIZ TEKNİK ÜN.
FEN EĞİTİMİ

PROF.

2006
YEDİTEPE ÜNİV.
FEN EĞİTİMİ

DOÇ.

1999
MARMARA UN.
FEN EĞİTİMİ

YRD. DOÇ.

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • • Eğitim Yöneticilerinin “Otizm” Konusundaki Bilgilerinin Tesbiti (Yeditepe Üniv.-2009)
 • • İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yönetim Süreçlerinde Gösterdikleri Performansın Kendileri ve Okul Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi (Yeditepe Üniv.- 2008)
 • • İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Değişim Yönetiminin Okullardaki Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri (Yeditepe Üniv.-2008)
 • • Eğitim Yöneticilerinin Değişen İlköğretim Programlarına Bakış Açıları ve Etkili Faktörler (Yeditepe Üniv.Bitiş tarihi: Haziran 2006)
 • • İlköğretim fen bilgisi öğretmenlerinin mesleki güven duygularının tespiti (Marmara Üniv bitiş tarihi: Eylül 2005)
 • • Çoklu Zeka Kuramının İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Ders Başarısına Etkisi (Marmara Üniv bitiş tarihi Haziran 2004)
 • • Fen Bilgisi Proje Çalışmalarının İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilim Anlayışına Etkisi (Marmara Üniv bitiş tarihi Haziran 2004)
 • • İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilim ve Bilimsel Süreçlerden Ne Anladıklarının Tespiti (Marmara Üniv bitiş tarihi Haziran 2004)
 • • Kavram Haritası Metodunun Özel Dershanelerde Kullanımının Başarıya Etkisi (Marmara Üniv Bitiş Tarihi: Ocak 2004)
 • • Elektrik Ünitesinin Benzetimler Yoluyla Anlatılmasının Başarı Hatırlamaya Etkisi (Marmara Üniv Bitiş Tarihi: Haziran 2003).
Doktora Tezleri
 • • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnanışlarının Öğretim Deneyimlerindeki Yansımaları (Marmara Üniv. Bitiş tarihi: Aralık 2006)
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Akgül, E. (2012). Are we ready for an inclusive classroom? School administrators’ and teachers’ perceptions of autism. Energy Education Science and Technology Part B, 4(4), 1925-1934.
 • Akgül, H.C., Macaroğlu, E. (2011). Agricultural awareness for prospective teachers. Scientific Research and Essays, 6(16), 3371-3377.
 • Yumak, N., Macaroğlu Akgül, E. (2010). Investigating elementary school administrators’ and teachers’ perceptions on children with autism. Procedia Social and Behavioral Sciences 2. (2010) 910-914.
 • Coşkun, Y., Tosun, Ü., Macaroğlu, E. (Şubat, 2009). Classroom teachers styles of using and development materials of inclusive education. Procedia Social and Behavioral Sciences 1 (2009) 2758–2762.
 • Mertoğlu, H., Macaroğlu, E. (Şubat, 2009). Changing primary education programmes’ reflection in teacher training: thinking, interrogant, searcher teacher candidates. Procedia Social and Behavioral Sciences 1 (2009) 2732–2733.
 • Oztuna, A., Macaroğlu, E. (Şubat, 2009). Prospective elemantary science teachers’ epistemological beliefs. Procedia Social and Behavioral Sciences 1 (2009) 2529–2533.
 • Muşlu, G., Macaroğlu, E. (Ocak, 2006). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilim ve Bilimsel Süreçlerden Ne Anladıklarının Tespiti. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 6(1). ISSN:1303-0485
 • Macaroğlu, E. (2004). Teaching scientific literacy through a science technology and society course: prospective elementary science teachers’ case. Turkish Online Journal of Educational Technology. v.3 issue 4 article 8, ISSN: 1303-6521.
 • Macaroğlu, E. (October, 2003). “Using technology on the way of scientific literacy”. Turkish Online Journal of Educational Technology. V.2 Issue 4, Article 7. ISSN: 1303-6521
 • Macaroğlu, E. (2006). “Teaching science in an inquiry-based learning environment: what it means for preservice elementary science teachers”. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, V.2, no:1,pp.83-93. ISSN: 1305-8223.
 • Mackin, J., Macaroğlu E., Russell, K. (1996). “Science seminar: providing the opportunity to go beyond traditional currıcula”. Gifted Child Today Magazine, cilt: 19, sayı 3, ss. 16-22. ISSN 1076-2175.
 • Akgül, E.M. 2021. Yeni Paradigmanın Sanat Temelli Eğitim Araştırmaları, Journal of Sustainable Education Studies, Cilt:2, sayı:2, ss.19-25
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Çetin, N.İ., Akgül, E. (2014). Assessing pre-service teachers' understandings of the nature of scientific knowledge via media reports. Sakarya University Journal of Education. Cilt:4, sayı:1, ss.137-144.
 • Akgül, E. (2012). Otizmle yaşamı ne kadar anlıyoruz?. Sakarya University Journal of Education, Cilt:1, sayı:3.
 • Akgül, H.C., Macaroğlu, E. (2011). “Fen eğitiminde yeni bir kavram: tarımsal farkındalık-İlköğretim öğretmen adaylarının genel, Fen bilgisi öğretmen adaylarının özel durumu”. Sakarya University Journal of Education. Cilt:1, sayı:1.
 • Cenker, B.,Macaroğlu E. (2011). “İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin, okulda değişim yönetiminin gerçekleştirilmesine bakış açılarının incelenmesi”. Sakarya University Journal of Education. Cilt:1, sayı:1.
 • Macaroğlu, E., Aksoy, M. (2002). “Bilimin Doğası kart değişimi oyunu”. Bilim Teknik. Sayı:420.
 • Macaroglu E. Özdemir, A.Ş. (2001). “Farklı Kültürlerde oluşturulan sorgulamaya dayalı öğretim ortamlarının ilköğretim öğretmen adaylarının öğretim anlayışlarına etkisi”. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi sayı:14. İstanbul
 • Gürdal, A., Macaroğlu, E., Sağırlı, M. (2001). “Fen bilimleri bölümlerinden mezun sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifika programlarındaki profilleri”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:10.
 • Şahin, F., Macaroğlu, E. (1999). “İlköğretim formasyonu alan öğretmen adaylarının 4. Ve 5. Sınıf fen bilgisi üniteleri ile ilgili alan ve metod bilgilerinin değerlendirilmesi”. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel sayı 11, 126-135.
 • Macaroğlu, E., Baysal, Z. N., Şahin, F. (1999). “İlköğretim öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşleri üzerine bir araştırma”. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel sayı 10, 55-62.
 • Gürdal, A., Şahin, F., Macaroğlu, E. (1996). “İlköğretim ikinci kademe öğrencileri için fen bilgisi tutum ölçeği”. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, sayı 5, ss. 9-11. İstanbul.
 • Gürdal, A., Macaroğlu, E. (1996). “Çocuğun zihinsel gelişim düzeyine göre yüzme ve batma kavramlarının öğretilmesi”. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, sayı 10. İstanbul.
 • Gürdal, A., Aksoy, M., Macaroğlu, E. (1995). “İlköğretimde kavram kargaşası”. Bilim Teknik, sayı 334, ss. 96-97. İstanbul.
 • Gürdal, A., Macaroğlu, E. (1994). “Sınıf öğretmenliğinden liseye kuvvet kavramı”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt: 9, sayı 1. Bursa.
 • Gürdal, A., Macaroğlu, E. (1992). “İlköğretim okullarında fen bilgisinin önemi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 8, ss. 185-188. Ankara.
 • Akgül, E.M. (2016). Autism, technology and prospective special education teachers. FSM İlmi Araştırmalar, sayı:8, ss.25-35
 • Diger Makaleler
 • Akgul, Macaroglu E. (2004). “How Prospective Elementary science teachers understand scientific literacy?” British Education Index Education Line.http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003502.htm.
 • Mertoğlu, H., Akgül, E.M. (Haziran,2015). Science teachers’ views about an interdisciplinary sexual health education. İSER 2015World Conference on Education, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Mertoğlu, H., Akgül, E.M. (Haziran, 2015). Student views about authentic dietary education. İSER 2015World Conference on Education, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Turhan, S., Akgul, E.M., Ozguc, C.S., Yurtcu, A.B.S. (Haziran, 2015). Arts Education in autism. İSER 2015World Conference on Education, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Özdemir, U., Akgül, E.M. (Haziran, 2015).Color-coded Reading and Speaking-an autism application. İSER 2015World Conference on Education, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Turhan,S., Macaroğlu, E., Özgüç, C.S., Subaşı-Yurtçu, A.B. (Haziran, 2015). A Mobile Educative Application to Teach Basic skills to Children with Autism Spectrum Disorder. ERPA International Congresses on Education, Athens, Greece.
 • Toraman, S., Topsakal, Ü.U., Kaplan, A.Ö., Akgül, E.M. (March, 2014). Contributions of Action Research in 6th and 7th Grade Students' Associations of STSE. National Association for Research in Science Teaching Sempozyum bildirisi, Pittsburgh, PA.
 • Akgül, E., Mertoğlu, H. (2014).Teori ve uygulamada yapılandırmacılık. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana.
 • Akgül, E., Mertoğlu, H. (2014). Fen eğitiminde otantik cinsel sağlık eğitimi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana.
 • Akgül, H.C., Akgül, E. (Mayıs, 2011). Determining Prospective Elementary Science Teachers’ Agricultural Literacy with e-dialog Journals. International Educational Technology Conference, İstanbul University
 • Akgül, E. (Mayıs, 2011). Prospective Special Education Teachers’ Understandings of Technology and its Use in Interventions for Children with Autism. International Educational Technology Conference, İstanbul University.
 • Önen, F., Macaroğlu, E. Gürdal, A.(October, 2004). Determination of Prospective elementary science and mathematics teachers’ self efficacy beliefs. 2nd İnternational Balkan Education Congress.
 • Macaroğlu, E. Sağırlı, M., Özdemir, A.Ş. (2000). “Turkish pre-service elementary teachers’ understandings about teaching science and mathematics in inquiry-based learning environments”. National Association for Research in Science Teaching Sempozyum bildirisi. New Orleans, Louisiana.
 • Şahin, F., Çepoğlu, N., Macaroğlu, E. (1999). “Concept mapping and analogy in social and meaningful learning”. National Association for Research in Science Teaching Sempozyum bildirisi. Boston, Massachusetts.
 • Macaroğlu, E., Zembal-Saul, C. (1999). “Pre-service teachers’ understandings of scientific inquiry and its role in school science”. National Association for Research in Science Teaching Sempozyum bildirisi (poster). Boston, Massachusetts.
 • Macaroğlu, E., Taşar, M. F., Çataloğlu, E. (1998). “The Turkish pre-service elementary teachers’ understandings of the nature of science”. National Association for Research in Science Teaching Sempozyum bildirisi. San Diego, California.
 • Mertoğlu, H., Gürdal, A., Akgül, E. (2014). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Metot-Teknikleri ile İlgili Özdeğerlendirmeleri ve Uygulamaları. I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YTÜ, İstanbul.
 • Mertoğlu, H. Akgül, E., Yazgan, B.S. (2014). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin genel biyoloji 1 dersi kapsamında okul dışı öğrenme ortamı örneği Botanik bahçesi uygulamalarına ilişkin görüşleri. I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YTÜ, İstanbul.
 • Kurt, A.B., Taştekin, H., Akgül, E. (2014). Zihinsel engelli çocukların mevsimler hakkındaki algılarının belirlenmesi. I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YTÜ, İstanbul.
 • Akçay,H., Akgül, E., Topsakal, Ü. (Temmuz, 2013). Conceptual learning and developing teaching materials for individuals with autism. The International Conference on Education, Culture and Identity.
 • Akgül, E. Sezgin, J. (Haziran, 2008). I want I can: case study of an autistic child. Uluslararası Özel Eğitim Kongresi, Anadolu Üniversitesi. Marmaris.
 • Akgül, E., Kısa, Z., Özkan, A.A. (Nisan, 2007). Uygulama Derslerinin İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Duygusuna Etkisi. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi. Eskişehir.
 • Akgül, E., Hamarat, D., Dursun, H., Vardar, G. (Nisan, 2007). Botanik Bahçesinde Uygulamalı ve Eğlenceli Fen Bilgisi Dersi Öğretimi. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi. Eskişehir.
 • Özkan, A. , Macaroğlu, E., Kısa, Z. (Eylül, 2006). Matematik Öğretmeni Yetiştirmede Klasik Geometri Dersleri ve Matematiksel Düşünme Becerisi Etkileşimi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Gazi Üniversitesi. Ankara.
 • Macaroğlu, E., Oztuna,A., Gürdal,A. (August 3-8, 2004). Using Science Writing Heuristics To Examine Elementary Students’ Scientific Thinking. 18TH International Conference on Chemical Education, Chemistry Education For The Modern World. İstanbul, TURKEY
 • Kınık, A., Macaroğlu, E. (basım aşamasında). Fen Bilgisi Dersinde Proje Çalışmalarının Öğrencilerin Bilim Anlayışına ve Bilimsel Süreçleri Algılamasına Etkisi. I.Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu “proje tabanlı öğrenme”.
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • 28. Johnsen, S. K, Kendrick, J. (edited, 2005). Science Education for Gifted Students. Section 2, Chapter 7. “Science seminar: providing the opportunity to go beyond traditional currıcula”. Prufrock Press.
 • 29. Grahame, S. (edited, 2010). Science Education in a Rapidly Changing World. Putting Beliefs About Nature of Science into Practice: Prospective Elementary Science Teachers'Case. Definitions and Significance of epistemological beliefs and belief about the nature of science in relation with scientific literacy. Novascience Publishers.
 • Akgül, E.M. 2021. Autism and Parenting in Different Cultures: Being the Mother of a Child With Autism in a Cultural Context, Handbook of Research on Critical Issues in Special Education for School
 • Diger kitaplar
 • Macaroğlu Akgül, E. (2003). Fen ve Doğa Etkinlikleri. Morpa Kültür Yayınları. İstanbul
Projeler
 • Otizmli Bireylere Bağımsızlık Kazandırma Model Geliştirme Projesi Eylül 2015- Mart 2016- Iowa Üniversitesi, Danışman Prof. Dr. Paul Retish
 • YEDİTEPE Üniversitesi Eğitim Fakültesi Engelli Çalışmaları Koordinatörlüğü Özel gereksinimli bireylere matematik öğretim materyali geliştirilmesi projesi, proje danismani. Ocak 2015-Aralık 2015
 • Renkli Eller Engelli Bireyleri Sanat-Spor ve Eğitim Yoluyla Sosyal Dahil Etme Modeli Uygulaması, İstanbul Kalkınma Ajansı Projesi, Eğitimci araştırmacı, 1 Eylül, 2014- 1 Agustos 2015. URL:http://www.izle7.com/ulketv/izle-9063-ulke-de-bu-sabah-13-subat-2015.html
 • Otizmli bireylere fiziksel etkinlikler yoluyla kavram öğretiminde materyal ve ölçme aracı geliştirme, proje yürütücüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi BAP. (Nisan 2012- Nisan 2014)
 • 23-27 Ocak 2012 tarihleri arasında TÜBİTAK destekli, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı İle Bütünleşik Araştırma Sorgulamaya Dayalı Etkinliklerin Öğretim Sürecinde Kullanılması Kursu, Eğitimci.
 • MEB hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, (Haziran, 2011). Bilgisayar Animasyonları Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Sürecinde Kullanılması Kursu, Araştırmacı, Eğitimci, Gazi Üniversitesi, Ankara (TÜBİTAK Projesi).
 • Tema Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Eğitim Proje koordinatörlüğü, 2006-2007.
 • Tema Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Eğitim Projesi Eğitim Danışmanlığı Ocak 2005- Mayıs 2007
Aldığı Ödüller
İletişim
 • AdresSütlüce Mah. Halıcıoğlu Kavşağı No:12 Beyoğlu / İstanbul - Haliç Yerleşkesi
İletişim Formu